antet uniune 1

"Economia socială oportunitate și sprijin pentru persoanele defavorizate"

POSDRU/173/6.1/S/149006

Proiectul este implementat de Asociația Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) în calitate de solicitant, în parteneriat cu Asociația Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană, UAT Scoarta, UAT Malu Mare, UAT Garla Mare, UAT Tintareni, UAT Farcas, UAT Mirsani, și este finanțat în cadrul Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 6 - "Promovarea incluziunii sociale",Domeniul major de intervenție: 6.1 - "Dezvoltarea economiei sociale"

Scopul proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea unei societați inclusive și coezive în scopul asigurării bunăstarii tuturor cetățenilor.

Proiectul este unul integrat care urmărește furnizarea de servicii personalizate de informare, consiliere, calificare profesională, precum și dezvoltarea competențelor antreprenoriale și de economie socială, a cunoștințelor în domeniile IT&C, sănătății și securității muncii pentru persoanele din grupurile vulnerabile - excluse social, aparținând și grupului de etnie roma.

Obiectivele specifice

1. Promovarea economiei sociale în rândul comunităților de persoane defavorizate din mediul rural și urban, și îmbunătățirea competențelor, cunoștințelor și a stimei de sine a persoanelor vulnerabile în vederea facilității accesului la locurile de muncă create în cadrul structurilor de economie socială.

Proiectul include furnizarea de servicii personalizate de informare și promovare a economiei sociale pentru 165 persoane, care vor beneficia de consiliere psiho-profesională individuală, urmărind îmbunătățirea cunoștințelor privind modalitățile de integrare pe piața muncii, a creșterii stimei de sine a persoanelor informate prin conștientizarea contribuției pe care aceștia o pot avea în activitatea de economie socială.

2. Înființarea și dezvoltarea a 10 structuri de economie socială, generatoare de profit, pentru a ajuta persoanele supuse riscului de excuziune socială să se integreze in structurile economiei sociale.

Proiectul va facilita crearea și dezvoltarea unor forme de ocupare, respectiv prin înființarea a 10 structuri ale economiei sociale generând 65 locuri de muncă, având ca obiect de activitate activități generatoare de profit desfășurate de către persoanele vulnerabile supuse riscului de excluziune sociale, cărora li se oferă astfel posibilitatea integrării pe piața muncii.

Principalele rezultate

- 165 informate și consiliate în vederea intrării pe piața muncii;

- 126 persoane certificate în urma cursurilor de calificare;

- înființarea a 10 structuri de economie socială;

- angajarea a 65 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile